УВС-БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР

ЦАХИМ ХУУДАС ЗАСВАРТАЙ БАЙНА.